"Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"
                                                    Jan Paweł II

DOMY DLA DZIECI

O nas:
Identyfikujemy się z Metodą Indywidualnych Planów Pracy opartą na więzi, potrzebach i silnych stronach dziecka. Dokładamy wielu starań, aby ją urzeczywistnić. Rafał Tomaszewski - Dyrektor naszej Fundacji od wielu lat jest zaangażowany w reformowanie systemu opieki nad rodziną, w kierunku przekształceń ochraniających dzieci przed pochopnym zabieraniem ich z domów. Zwolennik programu wspierania rodzin w ich środowisku lokalnym lub czasowego pobytu w takich formach opieki, które organizacją przypominają życie rodzinne. Udowadnia sobie i innym, że niemożliwe staje się możliwe. Przez 15 lat prowadził placówki opiekuńczo - wychowawcze (wsparcia dziennego i socjalizacyjne) na terenie Miasta Gdańska, dbając aby w jak najmniejszym stopniu różniły się od rodzinnych domów. Atmosferę i bliski osobisty kontakt z dziećmi tworzą pracownicy, dlatego dyrektor stawia na ludzi wyrazistych, serdecznych, zaangażowanych i etycznych. Organizacja pracy w Domach dla Dzieci koncentruje się bezpośrednio na dziecku i rodzinie. Pragniemy by każdy Dom był miejscem bezpiecznym, przyjaznym i oddawał zwyczajnie atmosferę domu rodzinnego. Wsparcie logistyczne biura, usytuowanego zewnętrznie (sprawy finansowe, księgowe, kadrowe, administracyjne, zarządzanie,) jest jedynie niezbędną formą organizacji pracy i ogranicza się do minimum.
Nasze działania swoją wiedzą i niesamowitą osobowością wspiera Pan Prof. nadzw. dr hab. Robert Opora, pełniący funkcję Psychologa i Superwizora.

Nasze Domy:
Pracujemy Metodą Indywidualnych Planów Pracy, która pozwala stosownie do potrzeb dzieci, ich zainteresowań, cech osobowości, a także rytmu osobistego planować każdy dzień. W naszych domach zawsze szczęście ulepione było z różnych kawałeczków otrzymanych od innych. Gromadziliśmy dowody sympatii, uśmiechy, serdeczne gesty i inne dowody życzliwości na trudne czasy. Kiedy przychodził smutek i chciał nami zawładnąć, przepędzaliśmy go, sięgając do tych dobrych doświadczeń skrzętnie gromadzonych. W naszych Domach dla Dzieci pracują zespoły 5 wychowawców, którymi kieruje Wychowawca Koordynator. Wychowawca Koordynator to ktoś, kto ma umiejętności i talent do zjednywania sobie ludzi, motywowania ich do realizacji celów. To energia zespołu, ktoś dający natchnienie, wizję, wyznaczający zadania, podtrzymujący na duchu w trudnych sytuacjach. To osoba, za którą inni chcą podążać. Wychowawcy wspólnie z dziećmi tak organizują czas, aby zadania wykonać szybko, a każdą wolną chwilę wykorzystać na aktywny wypoczynek i zabawę;
Zespół Specjalistów DdD tworzą dyrektor, koordynator, wychowawcy i inni specjaliści wspomagający. Spotykamy się raz w tygodniu w domku, planując tydzień pracy. Opieramy się na swoich potencjałach, mając świadomość swoich ograniczeń. Staramy się ujawnić wszystkie różnice zdań, ponieważ jest to niezwykle potrzebne i twórcze, nawet, jeśli czasem trochę bolesne. Łączy nas podobna filozofia, która jest podstawą organizacji naszego życia. Istotne jest dla nas, żebyśmy rozumieli, o co naprawdę każdemu z nas chodzi i poszukali rozwiązania, które zadowoli wszystkich. Razem pracujemy efektywnie, pokonując wszelkie trudności, a to dlatego, że lubimy dzieci i chcemy im pomóc. Pomoc rozumiemy w dosłowny sposób. Nasi podopieczni przychodzą do nas PO MOC, którąmy mamy, a oni ją utracili. Ukierunkowujemy pracę na odnalezienie ich własnej mocy (bo swojej potrzebujemy). Nikogo dzieciom nie zastępujemy (mają własne rodziny); opiekujemy się nimi do czasu, kiedy powrót do domu będzie możliwy. Uczymy, że zawsze, gdy będą potrzebowały, mogą na nas liczyć.W naszych domach zawsze mile widzimy członków rodzin dzieci. Nie limitujemy czasu na kontakt, zachęcamy do uczestnictwa w organizacji czasu wolnego, wizyt w szkołach, towarzyszenia u specjalistów.
Nasza filozofia:
- opiekujemy się dziećmi, które czasowo muszą wychowywać się poza swoją rodziną;
- zapobiegamy izolacji od bliskich i zerwaniu istniejących więzi;
- zaspokajamy specyficzne potrzeby dzieci, dbając o bliski i osobisty kontakt;
- zabiegamy, aby dzieci wzrastały w warunkach zbliżonych do rodzinnych;
- przygotowujemy je do dorosłego życia, poprzez naukę praktycznych umiejętności;
- wspieramy pasje, pielęgnujemy hobby;
- opłacamy profesjonalne zajęcia rozwijające zainteresowania;
- dbamy o zakorzenienie w społeczności lokalnej, zapobiegając marginalizacji społecznej;
Szanujemy dzieci i ich rodziny:
- rozumiemy rodziny i ich uczucia, dlatego dziecko nie trafia do nas z dnia na dzień;
- nawiązujemy pierwsze kontakty w domu rodziny;
- zanim dziecko z nami zamieszka, dajemy się poznać;
- dostarczamy informacje na temat naszego domu, zwyczajów, topografii;
- preferujemy partnerskie stosunki;
- pracujemy metodą społeczności;
- modelujemy zachowania;
- nie dajemy dobrych rad – słuchamy;
- wspólnie poszukujemy przyczyn trudności;
- towarzyszymy w rozwiązywaniu problemów bez wyręczania;
- pozwalamy dzieciom podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje;
- pomagamy znaleźć przyjaciół i pielęgnować nowe kontakty;
- niesprawiedliwość społeczna uruchamia nas do działania;
Nasze Domy są zawsze otwarte:
- w naszych domach mieszka po 14 dzieci, którymi opiekują się zespoły 5 wychowawców + koordynator, pracujących na 2 zmiany, dzięki czemu dom zawsze jest otwarty;
- dzieci mogą wrócić ze szkoły, gdy się rozchorują, bo zawsze ktoś na nie czeka;
- najważniejszy jest klimat i dobre emocje;
- jesteśmy przeciwni „koszarowemu” wychowywaniu dzieci. Zapewniamy domowe warunki, dlatego mieszkamy w domach jednorodzinnych z ogrodem;
- sercem Domu jest kuchnia z jadalnią i stół, który jednoczy wszystkich;
- tworzymy wielodzietną rodzinę, gdzie każdy ma przydzielone zadania do wykonania, dlatego nie potrzebujemy tzw. obsługi;
- dorosły ma pod osobistą opieką 3 - 4 dzieci i dysponuje godzinami przeznaczonymi wyłącznie dla nich ( kino, spacer, zakupy, hobby);
- korzystamy z dodatkowej pomocy specjalistów zewnętrznych (korepetycje, terapia, asystentura rodzinna, opiekawspomagająca, superwizja); 

                              Domy dla Dzieci powstają dzięki LPP s.a.